Information om höstterminens fokusdag


Under fokusdagen kommer varje elev få möjlighet att arbeta med just det den behöver. En elev kanske har en uppgift som hen ännu inte hunnit skriva klart eller eleven kanske har ett prov som hen missat för att hen varit sjuk? Under denna dag har du som elev på Steningehöjdens skola möjlighet att bli färdig inför betygssättning.

Ämneslärare kommer att boka in varje elev på arbetspass och eleven kommer arbeta enskilt. På förmiddagen ska eleverna arbeta med teoretiska ämnen i sitt hemklassrum och eftermiddagen de praktiska i respektive sal.

De elever som inte behöver arbeta med något praktiskt ämne kommer att arbeta hemifrån med ämnesövergripande uppgift. Även de elever som är klara med allt kommer denna dag få arbeta med en ämnesövergripande uppgift som heter: Mitt drömsamhälle, som kommer vara ett bedömningsmoment.

Steningehöjdens fokusdag är en tradition som är till för att varje elev ska få möjlighet att lyckas och bli klar. Det är viktigt att varje elev tar tillvara på den här dagen. Snart är det dags för betygssättning och nu har du som elev alla möjligheter att bli färdig inför det, på just fokusdagen.

Med vänlig hälsning klasslärarna i årskurs sju

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *