Om oss

Vilka är vi?
Vi är en årskurs 3 med 26 elever jag som är lärare heter Linda Gustafsson och sedan har vi också Ia som arbetar både i klassrummet och på fritids.

Vi har precis flyttat in i vår nybyggda fina skola som heter Steningehöjdens skola.
På skolan går det elever från f-klass till årskurs 6. Vi har stora härliga lokaler och en rolig och stor gård till alla drygt 200 elever.

VästerVy mot Norrvägg 2131016_Steningehöjdens skola ceu

 

 

 

 

 

 

Vårat syfte med bloggen:
Vår tanke med bloggen är att den ska synliggöra det vi arbetar med i skolan, i vårt klassrum och i skolans närmiljö. Bloggen hjälper oss att visa och tydliggöra vårt arbete för eleverna, lärare och för föräldrar.
Bloggen är där vi lägger upp veckobrev, fotografier, filmer, delar av våra aktiviteter och annan viktig information.
Vår utmaning nu under detta läsår är att skapa bloggen mer som en lärplattform än bara en informationskanal.

Vår blogg är tänkt att följa elevernas skolgång och att få den deras blogg och få eleverna mer och mer delaktiga i innehållet och få elever till producenter.

Vi har döpt vår blogg till höjdarna08 för att vi är höjdarna och eleverna är födda 08 och bloggen kommer följa dom upp i årskurserna.

Vår pedagogiska koppling
I Lgr11 står det att: ”skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande” vi tror att denna blogg är ett sätt att nå målet.

Upphovsrätt:
Alla bilder och filmer på bloggen är våra egna. Om vi skulle använda någon annans bilder frågar vi om tillåtelse. Vi är medvetna om Creative Commons-material.

Alla som medverkar i våra filmer/bilder har givit sin tillåtelse till publicering.

Varför borde vi få pris?
Vi borde få pris för att vi har ett långsiktigt tänk med vår blogg. Vi använder bloggen som en informationskanal men också som en dokumentation och återkoppling på det vi faktiskt gör. Eleverna kommer att blir mer och mer involverade i bloggen och i bloggandet och kommer att få använda bloggen mot våra verkliga mottagare som finns där ute.

Vad har vi lärt oss:
Vi har redan lärt oss massor på bloggandet – dels är det ena sidan som handlar om att bygga upp bloggen så den blir attraktiv, snygg och lättanvänd – och sedan är det andra sidan som handlar om att få bloggen levande och att vad för information och hur ska vi skriva information så att man når ut?