🌍 Norden vt20 🌎

Till detta område kommer vi jobba med en ”tom” mall i Numbers för att samla fakta, rita och lägga in bilder. Vi började med:

För att få tydlig fakta och lära oss om jordens inre tittade vi på dessa filmer från ne.se:

I och med coronatider och många elever som är hemma har vi fått tänka om lite i upplägget och hittade den här serien på ne.se som vi ser och svarar på tillhörande frågor till:

När vi läst om hållbar utveckling och växthuseffekten fick eleverna välja om de ville rita eller sätta ihop växthusmodellen med hjälp av former i vår mall i Numbers:

Vi läste om alla nordiska länder och Baltikum, efter det fyllde vi i denna tabell för att kunna jämföra länderna och sedan började de med slutuppgiften:

Detta bildspel kräver JavaScript.

Här är några exempel på texter som eleverna skrivit, presentationerna de gjort för klassen har varit olika, allt från live till clips och keynote med magisk flytt ⭐️

Detta bildspel kräver JavaScript.

Vi kopplade på samhällskunskap till detta område som vi även hade med i vår PP, för att få lära oss om hur Sverige styrs och vad riksdag och regering är och gör tog vi hjälp av material från www.riksdagen.se, ett lättsamt och informativt häfte som innehåller fakta och frågor i slutet. Som slutuppgift skriver alla en enskild text där de svarar på dessa frågor, vissa valde att göra en löpande text där de väljer själv hur de lägger upp innehållet och några svarade på frågorna från start till slut – valet ä elevens ⭐️

Detta bildspel kräver JavaScript.