Om oss ❤️

Vilka är vi?
Vi är Steningehöjdens årskurs 4 med 25 elever och vi som är lärare heter Anna Wassdahl och Helena Bertilskiöld. Vår skola är f-7 för tillfället men vi växer till f-9 de kommande två åren.

VästerVy mot Norrvägg 2131016_Steningehöjdens skola ceu

 

 

 

 

 

 

Vårat syfte med bloggen:
Vår tanke med bloggen är att den ska synliggöra det vi arbetar med i skolan, i vårt klassrum och i skolans närmiljö. Bloggen hjälper oss att visa och tydliggöra vårt arbete för eleverna, lärare och för föräldrar.
Bloggen är där vi lägger upp veckobrev, PP, sidor med olika projekt och hjälpmedel, fotografier, filmer, delar av våra aktiviteter och annan viktig information.
Vår utmaning nu under detta läsår är att skapa bloggen mer som en lärplattform än bara en informationskanal.

Vår blogg är tänkt att följa elevernas skolgång och att få den att bli deras blogg och göra eleverna mer och mer delaktiga i innehållet så de blir producenter.

Vi har döpt vår blogg till höjdarna08 för att vi är höjdarna och eleverna är födda 08 och bloggen kommer följa dem upp i årskurserna.

Vår pedagogiska koppling
I Lgr11 står det att: ”skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande” vi tror att denna blogg är ett sätt att nå målet.

Upphovsrätt:
Alla bilder och filmer på bloggen är våra egna. Om vi skulle använda någon annans bilder frågar vi om tillåtelse. Vi är medvetna om Creative Commons-material.

Alla som medverkar i våra filmer/bilder har givit sin tillåtelse till publicering.

Vad har vi lärt oss:
Vi har redan lärt oss massor på bloggandet – dels handlar det om att bygga upp bloggen så den blir attraktiv, snygg och lättanvänd och dessutom om att få bloggen levande och att vad för information och hur ska vi skriva information så att man når ut?