Läsfixarna

För att utvecklas till goda läsare använder vi mycket material från En läsande klass och läsfixarna.

I klassrummet strävar vi alla mot att bli stjärnläsare:

från En läsande klass

Det här är våra läsfixare:

Spågumman hjälper oss att förutspå vad texten kommer handla om, den använder vi både innan och under läsning.

Jag tror – för att …

Reprtern ställer frågor om texten som t.ex. varför, när, var hur, vem, vad. Det kan vara frågor som läsaren hittar på raderna – direkt i texten, mellan raderna – så vi får tänka lite själva och bortom raderna – där får vi inte bara tänka själva utan även koppla till egna upplevelser och annat som man har läst eller sett, det kallas även för att göra inferenser.

Varför, vem, vad, när, hur och var …

Detektiven hjälper oss att reda ut svåra ord eller andra saker som vi inte förstår. Vilka strategier kan jag som läsare använda för att förstå det jag ännu inte förstår? Jo jag kan läsa om ordet eller meningen, ibland till och med hela stycket eller sidan för att förstå utifrån sammanhanget, slå upp ord, fråga någon eller lista ut från någon del av ordet vad det kan betyda.

Stanna – red ut …

Konstnären hjälper mig att få inre bilder när jag läser, jag kan t.ex. koppla ihop det jag läser med något jag själv varit med om på så sätt få med mina egna erfarenheter in i texten.

Inre bilder …

Cowboyen hjälper oss att sammanfatta och plocka ut nyckelord och det viktiga – budskapet i texten. Med hjälp av orden först, sedan och till sist kan vi lättare sammanfatta vad texten handlar om.

Det viktigaste är – jag av texten lär …

 

 

Några härliga lärare på en skola har delat med sig av en rap som kan hjälpa till med förståelsen kring läsfixarna 🙂