Tro – livsåskådning – etik o moral

Under ht2020 fördjupar vi oss i vad tro kan vara för olika personer. Vi lär oss om livsåskådning och diskuterar livsfrågor, något som förmodligen förändrats under denna pandemi vi befinner oss i.

Så här ser vår PP ut:

Vi har använt oss av SO-rummet för att lära oss om livsåskådningar och sett flippar om vad tro och religion är. Spännande att förstå hur religion och historia hör ihop för att förstå varför människor tror och hur viktigt det är att få förståelse för att människor tror, gör och tänker olika många gånger pga religion. 
Efter arbete och diskussioner kring detta gjorde eleverna en uppgift i en Pagesmall för att visa sina kunskaper:

Dessutom lär vi oss om etik och moral, tar en titt på olika etiska modeller och diskuterar etiska dilemman och lär oss viktiga begrepp. Vi ser filmer på Begreppa som är en tjänst via Inläsningstjänst och någon flipp. 

Viktigast i detta arbete är att förstå hur olika vi är, att vi påverkas av miljön vi är uppväxta i och de människor vi omger oss med. Om vi tycker och tänker olika behöver vi hitta vägar för att förstå varandra istället för att säga att den ena har rätt och den andre har fel, det är rätt för varje individ och med diskussioner kan vi förhoppningsvis få förståelse för varandra. 

Avslutande uppgifter till detta är tagna från gamla nationella prov inom religion där eleverna visar att de förstått begrepp och kan föra diskussioner om olika dilemman.

Delar av den keynote vi jobbar med:

Detta bildspel kräver JavaScript.